PhDr. Dagmar Steinhäuselová

Psychologie a psychoterpaie Plzeň

 

 • Nejdále dojde a nejúspěšnější bude ten, kdo nejvíc zápasil sám se sebou. (Saint-Exupéry)

JAK PROBÍHÁ PSYCHOTERAPIE:

 • Klient přichází buď s jasnou zakázkou (čím se chce zabývat) nebo je ochoten si ji ujasnit a pojmenovat během prvních setkání.
 • Klient může přijít buď na jednorázovou konzultaci nebo má zájem o dlouhodobější provázení. V takovém případě během prvních 3-5 setkání dochází k ujasňování zakázky, klient se seznamuje se způsobem práce. Pak je možné se domluvit na případnou dlouhodobější spolupráci.
 • Terapie probíhá v prostorách na uvedené adrese.
 • Konzultace trvá 50 min. Po dohodě je možné i dvakrát 50 min.
 • Obvyklé intervaly schůzek 1x/týden-2 týdny.

 

4 ZÁSADY PSYCHOTERAPEUTA

 1. Profesionalita
 2. Osobní přístup
 3. Etický kodex
 4. Diskrétnost
  1. VŠ vzdělání, odborný psychoterapeutický výcvik, další vzdělávání v oboru, supervize
  2. Schopnost pracovat se zakázkou individuálně, osobní zájem o klienta se zachováním profesionality
  3. Odborný rámec a postupy, které ctí morální hodnoty.
  4. Osobní informace nejsou sdělovány jiné osobě (v případě supervize je supervidován pouze obsah bez vztahu k osobním datům klienta)

 

KDE PROBÍHÁ TERAPIE?

V příjemném relaxačním prostředí.

 

 

Psychologie a psychoterapie Plzeň - PhDr. Dagmar Steinhäuselová - © 2015 - Přihlášení - web vytvořil LKwebs.cz