PhDr. Dagmar Steinhäuselová

Psychologie a psychoterpaie Plzeň

 

  • vodopad banerŘešení psychologických problémů
  • Staňte se sami sebou, očistěte se od nánosů minulosti...

Relaxační techniky

Relaxace je vlastně uvolnění svalového a duševního napětí. Jednou z cest, jak zvládnout toto vnitřní napětí, je naučit se relaxaci. Ten, kdo ovládl umění relaxace, může zůstat uvolněn za všech situací. Vždy bude pánem sebe, uvolněný, nikoliv napjatý nebo křečovitě stažený.

Mnoho lidí se relaxačními technikami zabývalo a někteří dokonce jejímu zdokonalení zasvětili život.

Tvůrce progresivní relaxace E. Jacobsen se dožil velmi vysokého věku a podstatnou část života věnoval zdokonalení její techniky. Proto neexistuje pouze jedna varianta tohoto cvičení, ale velké množství složitých technik z různých období jeho života.

Relaxační techniky pomáhají člověku, který je fyzicky vybaven na život v pralese, k lepšímu přežití v civilizaci.

Ačkoliv se za posledních několik tisíc let zcela změnil lidský způsob života, základní fyziologické funkce zůstaly relativně jednoduché.

K relaxaci můžeme přistoupit nejen jako k možnosti psychohygieny, ale i jako k formě sebeuvědomění a porozumění řeči těla.

Většina relaxačních technik vyžaduje kratší nebo delší čas na jejich nácvik. Je možné je využívat jak ve speciálním čase, pro to určeném, tak i během běžných denních aktivit, protože stres a negativní nebo i silné pozitivní emoce se uplatňují jako příčinný nebo komplikující faktor u většiny zdravotních problémů.

Relaxační techniky mohou být využívány samostatně, ale také s hudbou, popř. S imaginací.

Tichá a klidná hudba má zklidňující efekt a může tak podpořit účinnost relaxace. Může se jednat o klasickou hudbu, pomalý jazz nebo meditační hudbu.

Imaginace (představy) mohou rovněž přinášet zklidnění. Jejich efektivita záleží na schopnosti vytvářet vizuální představy. V některých relaxačních technikách (joga a vyšší stupeň autogenního tréninku) se imaginace používá až následně po svalovém uvolnění.

Relaxační techniky mohou přinášet prospěch i v případě, že je sice není možné praktikovat, ale je možné si jejich praktikování představit.

Příklady technik:

  • autogenní trénink
  • progresivní relaxace
  • relaxace v joze: šavásana, joganidra, částečná relaxace
  • budhistická meditace: meditace klidu, vhledu (vipassaná)
  • Bensonova relaxační odpověď
  • relaxace za pomoci biofeedbacku

 

Uplatnění:

Relaxační techniky mají širokou škálu uplatnění.

Je možné využívat jak individuálně tak i ve skupině, u dospělých i dětí.

Pomáhají při stresu a zátěžových situacích- např. prevence profesního selhání, odstranění syndromu vyhoření, při prevenci zmírňování obtíží psychosomatického charakteru. Známé je využití např. u nemocí trávicího traktu, astmatu, cukrovky.

Rovněž jsou využívány na zmírňování bolesti, u epilepsie, vysokého krevního tlaku apod.

 

 

Psychologie a psychoterapie Plzeň - PhDr. Dagmar Steinhäuselová - © 2015 - Přihlášení - web vytvořil LKwebs.cz